81

Ημ.νια Αγώνα Γήπεδο Κατηγορία Διαιτητής Α Διαιτητής Β Σχόλια Αγώνας
21-04-2019 19:00 Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Καμπίτσης Μιχάλης Μπουζουνιεράκης Κώστας

HAAGEN DAZS B.C. - PHOTO ΈΚΦΡΑΣΗ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ Α1

προβολή
14-04-2019 19:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΙΑΤΡΟΙ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ Α2

προβολή
14-04-2019 17:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Νικολιδάκη Θεοδώρα Σταμάτης Χρήστος

MACRON STORE - ΤΡΑΠΕΖΕΣ  ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ Α2

προβολή
07-04-2019 19:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Θεοδωράκης Στάθης Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΚΟΥΜΟΙ/ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ – Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ B.C. ΘΕΣΕΙΣ 3-4 ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

προβολή
07-04-2019 15:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Νικολιδάκη Θεοδώρα

PLATANOS TOURS - ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 7-8

προβολή
07-04-2019 13:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καμπίτσης Μιχάλης Λελεδάκη Σταυρούλα

ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ – ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΘΕΣΕΙΣ 11-12

προβολή
07-04-2019 12:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καμπίτσης Μιχάλης Καθαράκης Βασίλης

OLYMPIC/BONOBO - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 15-16

προβολή
06-04-2019 18:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΟΙΩΝΟΣ/ΚΑΡ – KLADOS TOURS ΘΕΣΕΙΣ 5-6

προβολή
06-04-2019 17:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 9-10

προβολή
06-04-2019 15:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Λελεδάκη Σταυρούλα

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ – THINK VILLA ΘΕΣΕΙΣ 13-14

προβολή
26-03-2019 20:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ. ΘΕΣΕΙΣ 9-12

προβολή
24-03-2019 20:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Αρτεμάκη Δόμνα Μπουζουνιεράκης Κώστας

 HAAGEN DAZS – Α.Ο. ΣΠΗΛΙΟΥ B.C. ΘΕΣΕΙΣ 1-4

προβολή
24-03-2019 19:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Αρτεμάκη Δόμνα Μπουζουνιεράκης Κώστας

 SAILING EXPERIENCE – ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 5-6

προβολή
24-03-2019 17:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Αρτεμάκη Δόμνα Καθαράκης Βασίλης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΘΕΣΕΙΣ 1-4

προβολή
24-03-2019 15:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Φλουρής Νίκος

ΙΑΤΡΟΙ – MACRON STORE   ΘΕΣΕΙΣ 1-4

προβολή
24-03-2019 13:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Φλουρής Νίκος Σιβαρόπουλος Μανώλης

ΧΟΡΕΥΤΕΣ – KLADOS TOURS  ΘΕΣΕΙΣ 5-8

προβολή
24-03-2019 12:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Φλουρής Νίκος Σιβαρόπουλος Μανώλης

ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ – ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ  ΘΕΣΕΙΣ 9-12

προβολή
24-03-2019 10:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Φλουρής Νίκος Σιβαρόπουλος Μανώλης

OLYMPIC/BONOBO - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ  ΘΕΣΕΙΣ 13-16

προβολή
23-03-2019 19:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Καμπίτσης Μιχάλης Καθαράκης Βασίλης

PROJECT PLUS IKE - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΕΙΣ 7-8

προβολή
23-03-2019 17:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 2ος Όμιλος Καμπίτσης Μιχάλης Θεοδωράκης Στάθης

PLATANOS TOURS – ΟΙΩΝΟΣ/ΚΑΡ  ΘΕΣΕΙΣ 5-8

προβολή
23-03-2019 15:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 2ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - THINK VILLA  ΘΕΣΕΙΣ 13-16

προβολή
20-03-2019 20:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ – THINK VILLA ΘΕΣΕΙΣ 9-16

προβολή
18-03-2019 19:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Τσικριτσάκη Βασιλική

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1-8 

προβολή
17-03-2019 19:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Κουλιεράκη Χρύσα Μπουζουνιεράκης Κώστας

ΚΟΥΜΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ – PHOTO ΈΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΕΙΣ 1-4

προβολή
17-03-2019 18:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Κουλιεράκη Χρύσα Μπουζουνιεράκης Κώστας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΕΙΣ 5-8

προβολή
17-03-2019 16:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Θεοδωράκης Στάθης Καθαράκης Βασίλης

PROJECT PLUS IKE – SAILING EXPERIENCE ΘΕΣΕΙΣ 5-8

προβολή
17-03-2019 14:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Καθαράκης Βασίλης

PLATANOS TOURS - ΙΑΤΡΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 1-8

προβολή
17-03-2019 12:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Κώτσου Λία Τσικριτσάκη Βασιλική

ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 9-16

προβολή
17-03-2019 11:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Κώτσου Λία Τσικριτσάκη Βασιλική

ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ ΘΕΣΕΙΣ 9-16

προβολή
16-03-2019 19:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Τσικριτσάκη Βασιλική

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ – KLADOS TOURS ΘΕΣΕΙΣ 1-8

προβολή
16-03-2019 16:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Ξυλάς Δημήτρης Τσικριτσάκη Βασιλική

ΟΙΩΝΟΣ/Κ.Α.Ρ – MACRON STORE ΘΕΣΕΙΣ 1-8

προβολή
16-03-2019 14:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Ξυλάς Δημήτρης Τσικριτσάκη Βασιλική

OLYMPIC/BONOBO - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 9-16

προβολή
04-03-2019 19:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 2ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Καθαράκης Βασίλης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1-16

προβολή
03-03-2019 21:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Θεοδωράκης Στάθης Τσικριτσάκη Βασιλική

HAAGEN DAZS – PROJECT PLUS IKE ΘΕΣΕΙΣ 1-8

προβολή
03-03-2019 19:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Νικολιδάκη Θεοδώρα Τσικριτσάκη Βασιλική

PHOTO ΈΚΦΡΑΣΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΕΙΣ 1-8

προβολή
03-03-2019 17:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Καθαράκης Βασίλης Νικολιδάκη Θεοδώρα

Α.Ο. ΣΠΗΛΙΟΥ B.C. – SAILING EXPERIENCE ΘΕΣΕΙΣ 1-8

προβολή
03-03-2019 15:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΟΙΩΝΟΣ/Κ.Α.Ρ. - ΡΑΚΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΕΙΣ 1-16

προβολή
03-03-2019 14:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Λόλι Ενδρίν Σταμάτης Χρήστος

PLATANOS TOURS – OLYMPIC/BONOBO ΘΕΣΕΙΣ 1-16

προβολή
03-03-2019 12:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Λόλι Ενδρίν Σταμάτης Χρήστος

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ - MACRON STORE ΘΕΣΕΙΣ 1-16

προβολή
03-03-2019 10:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Λόλι Ενδρίν

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ – ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΘΕΣΕΙΣ 1-16

προβολή
02-03-2019 20:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α1 Κατηγορία Νικολιδάκη Θεοδώρα Τσικριτσάκη Βασιλική

 ΚΟΥΜΟΙ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1-8

προβολή
02-03-2019 18:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Νικολιδάκη Θεοδώρα Τσικριτσάκη Βασιλική

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1-16

προβολή
02-03-2019 17:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Λόλι Ενδρίν

KLADOS TOURS – THINK VILLA ΘΕΣΕΙΣ 1-16

προβολή
02-03-2019 15:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Καθαράκης Βασίλης Σταμάτης Χρήστος

ΙΑΤΡΟΙ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΕΣΕΙΣ 1-16

προβολή
23-02-2019 19:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Λόλι Ενδρίν

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΑ - KLADOS TOURS 

προβολή
23-02-2019 18:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 2ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Καθαράκης Βασίλης

OLYMPIC/BONOBO - ΧΟΡΕΥΤΕΣ

προβολή
17-02-2019 18:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Λόλι Ενδρίν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΟΙΩΝΟΣ-Κ.Α.Ρ.

προβολή
17-02-2019 17:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Λόλι Ενδρίν

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - ΤΕΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

προβολή
17-02-2019 11:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Λόλι Ενδρίν

ΡΑΨΩΔΙΑ - ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ

 

προβολή
17-02-2019 10:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Λόλι Ενδρίν

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ & ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ

προβολή
16-02-2019 19:45 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Λόλι Ενδρίν Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΙΑΤΡΟΙ - PLATANOS TOURS

προβολή
16-02-2019 18:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 2ος Όμιλος Λόλι Ενδρίν Νικολιδάκη Θεοδώρα

ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

προβολή
16-02-2019 16:15 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 2ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Νικολιδάκη Θεοδώρα

THINK VILLA - ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

προβολή
16-02-2019 14:30 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 2ος Όμιλος Θεοδωράκης Στάθης Λόλι Ενδρίν

L'ETOILE DU SUD - WOW! PARKING

προβολή
13-02-2019 22:00 Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο Εργασιακό Α2 1ος Όμιλος Λόλι Ενδρίν Νικολιδάκη Θεοδώρα

KLADOS TOURS - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

προβολή

Pages