Ερωτήσεις Μαρτίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι ερωτήσεις για τον τρέχοντα μήνα. Η προθεσμία απάντησης στην ηλ. διεύθυνση georgekatrahouras@yahoo.gr

είναι ως την 1η Απριλίου 2019. Υπενθυμίζεται  ότι οι απαντήσεις, όταν δεν αναφέρεται διαφορετικά, δίνονται με τη μορφή Ναι/Όχι ή Σωστό/Λάθος.

Συννημένο Αρχείο: