Απαντήσεις Φεβρουαρίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι απαντήσεις των ερωτήσεων του μήνα Φεβρουαρίου. Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν:  

Καμπίτσης, Μπουζουνιεράκης, Πετράκης, Τσικριτσάκη (9 σωστές απαντήσεις)

H λίστα των διαιτητών που δεν απάντησαν έχει προωθηθεί στην Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ προς ενημέρωση της.

 

Συννημένο Αρχείο: