Απαντήσεις Νοεμβρίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι απαντήσεις του Νοεμβρίου. Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν:

Γεωργιλάκης (10 σωστές απαντήσεις), Κουλιεράκη, Μαλαμάς, (9) 

H λίστα των διαιτητών που δεν απάντησαν έχει προωθηθεί στην Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ προς ενημέρωση της.

Συννημένο Αρχείο: