Ερωτήσεις κανονισμών

Ερωτήσεις

Ερωτήσεις Φεβρουαρίου 2020

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι ερωτήσεις για τον τρέχοντα μήνα. Υπενθυμίζεται  ότι οι απαντήσεις, όταν δεν αναφέρεται διαφορετικά, δίνονται με τη μορφή Ναι/Όχι ή Σωστό/Λάθος. Η προθεσμία απάντησης στην ηλ. διεύθυνση georgekatrahouras@yahoo.gr είναι ως την 1η Μαρτίου.

Απαντήσεις Ιανουαρίου 2020

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι απαντήσεις του Ιανουαρίου. Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν:

Κουλιεράκη (10 σωστές απαντήσεις), Μαλαμάς, Μαμάκης,  Χριστινάκης Ν. (9 σωστές απαντήσεις) 

H λίστα των διαιτητών που δεν απάντησαν έχει προωθηθεί στην Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ προς ενημέρωση της.

 

Ερωτήσεις Ιανουαρίου 2020

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι ερωτήσεις για τον τρέχοντα μήνα. Υπενθυμίζεται  ότι οι απαντήσεις, όταν δεν αναφέρεται διαφορετικά, δίνονται με τη μορφή Ναι/Όχι ή Σωστό/Λάθος. Η προθεσμία απάντησης στην ηλ.

Απαντήσεις Δεκεμβρίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι απαντήσεις του μήνα Δεκεμβρίου. Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν:

 

Δημητρουλάκης, Κουλιεράκη, Μαλαμάς,  Μαρινάκης, Πετράκης, Σκανδαλάκης, Χριστινάκης Β., Χριστινάκης Ν. (9 σωστές απαντήσεις).

H λίστα των διαιτητών που δεν απάντησαν έχει προωθηθεί στην Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ προς ενημέρωση της.

Ερωτήσεις Δεκεμβρίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι ερωτήσεις για τον τρέχοντα μήνα. Υπενθυμίζεται  ότι οι απαντήσεις, όταν δεν αναφέρεται διαφορετικά, δίνονται με τη μορφή Ναι/Όχι ή Σωστό/Λάθος. Η προθεσμία απάντησης στην ηλ.

Απαντήσεις Νοεμβρίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι απαντήσεις του Νοεμβρίου. Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν:

Γεωργιλάκης (10 σωστές απαντήσεις), Κουλιεράκη, Μαλαμάς, (9) 

H λίστα των διαιτητών που δεν απάντησαν έχει προωθηθεί στην Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ προς ενημέρωση της.

Ερωτήσεις Νοεμβρίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι ερωτήσεις για τον τρέχοντα μήνα. Η προθεσμία απάντησης στην ηλ. διεύθυνση georgekatrahouras@yahoo.gr είναι ως την 1η Δεκεμβρίου 2019. Υπενθυμίζεται  ότι οι απαντήσεις, όταν δεν αναφέρεται διαφορετικά, δίνονται με τη μορφή Ναι/Όχι ή Σωστό/Λάθος.

 

Απαντήσεις Απριλίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι απαντήσεις του Απριλίου. Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν:

Πίπλιος. (9 σωστές απαντήσεις)

H λίστα των διαιτητών που δεν απάντησαν έχει προωθηθεί στην Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ προς ενημέρωση της.

 

 

Ερωτήσεις Απριλίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι ερωτήσεις για τον τρέχοντα μήνα. Υπενθυμίζεται  ότι οι απαντήσεις, όταν δεν αναφέρεται διαφορετικά, δίνονται με τη μορφή Ναι/Όχι ή Σωστό/Λάθος. Η προθεσμία απάντησης στην ηλ. διεύθυνση georgekatrahouras@yahoo.gr είναι ως την 5η Μαίου. 

Απαντήσεις Μαρτίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι απαντήσεις του Μαρτίου. Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν:

 

Δημητρουλάκης, Μαρινάκης, Μπουζουνιεράκης, Σιβαρόπουλος (10 σωστές απαντήσεις), Καμπίτσης, Κουλιεράκη, Κώτσου, Μακρής, Μαλαμάς, Πετράκης, Σκανδαλάκης, Τσαιρίδης, Χρηστάκης, Χριστινάκης Ν. (9) ΄΄

 

 

H λίστα των διαιτητών που δεν απάντησαν έχει προωθηθεί στην Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ προς ενημέρωση της.

Subscribe to RSS - Ερωτήσεις κανονισμών