Ερωτήσεις κανονισμών

Ερωτήσεις

Ερωτήσεις Δεκεμβρίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι ερωτήσεις για τον τρέχοντα μήνα. Υπενθυμίζεται  ότι οι απαντήσεις, όταν δεν αναφέρεται διαφορετικά, δίνονται με τη μορφή Ναι/Όχι ή Σωστό/Λάθος. Η προθεσμία απάντησης στην ηλ.

Απαντήσεις Νοεμβρίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι απαντήσεις του Νοεμβρίου. Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν:

Γεωργιλάκης (10 σωστές απαντήσεις), Κουλιεράκη, Μαλαμάς, (9) 

H λίστα των διαιτητών που δεν απάντησαν έχει προωθηθεί στην Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ προς ενημέρωση της.

Ερωτήσεις Νοεμβρίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι ερωτήσεις για τον τρέχοντα μήνα. Η προθεσμία απάντησης στην ηλ. διεύθυνση georgekatrahouras@yahoo.gr είναι ως την 1η Δεκεμβρίου 2019. Υπενθυμίζεται  ότι οι απαντήσεις, όταν δεν αναφέρεται διαφορετικά, δίνονται με τη μορφή Ναι/Όχι ή Σωστό/Λάθος.

 

Απαντήσεις Απριλίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι απαντήσεις του Απριλίου. Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν:

Πίπλιος. (9 σωστές απαντήσεις)

H λίστα των διαιτητών που δεν απάντησαν έχει προωθηθεί στην Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ προς ενημέρωση της.

 

 

Ερωτήσεις Απριλίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι ερωτήσεις για τον τρέχοντα μήνα. Υπενθυμίζεται  ότι οι απαντήσεις, όταν δεν αναφέρεται διαφορετικά, δίνονται με τη μορφή Ναι/Όχι ή Σωστό/Λάθος. Η προθεσμία απάντησης στην ηλ. διεύθυνση georgekatrahouras@yahoo.gr είναι ως την 5η Μαίου. 

Απαντήσεις Μαρτίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι απαντήσεις του Μαρτίου. Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν:

 

Δημητρουλάκης, Μαρινάκης, Μπουζουνιεράκης, Σιβαρόπουλος (10 σωστές απαντήσεις), Καμπίτσης, Κουλιεράκη, Κώτσου, Μακρής, Μαλαμάς, Πετράκης, Σκανδαλάκης, Τσαιρίδης, Χρηστάκης, Χριστινάκης Ν. (9) ΄΄

 

 

H λίστα των διαιτητών που δεν απάντησαν έχει προωθηθεί στην Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ προς ενημέρωση της.

Ερωτήσεις Μαρτίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι ερωτήσεις για τον τρέχοντα μήνα. Η προθεσμία απάντησης στην ηλ. διεύθυνση georgekatrahouras@yahoo.gr

είναι ως την 1η Απριλίου 2019. Υπενθυμίζεται  ότι οι απαντήσεις, όταν δεν αναφέρεται διαφορετικά, δίνονται με τη μορφή Ναι/Όχι ή Σωστό/Λάθος.

Απαντήσεις Φεβρουαρίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι απαντήσεις των ερωτήσεων του μήνα Φεβρουαρίου. Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν:  

Καμπίτσης, Μπουζουνιεράκης, Πετράκης, Τσικριτσάκη (9 σωστές απαντήσεις)

H λίστα των διαιτητών που δεν απάντησαν έχει προωθηθεί στην Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ προς ενημέρωση της.

 

Ερωτήσεις Φεβρουαρίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι ερωτήσεις για τον τρέχοντα μήνα. Η προθεσμία απάντησης στην ηλ. διεύθυνση georgekatrahouras@yahoo.gr

είναι ως την 1η Μαρτίου 2019. Υπενθυμίζεται  ότι οι απαντήσεις, όταν δεν αναφέρεται διαφορετικά, δίνονται με τη μορφή Ναι/Όχι ή Σωστό/Λάθος.

Απαντήσεις Ιανουαρίου 2019

Αναρτήθηκαν στην ενότητα των κανονισμών οι απαντήσεις του Ιανουαρίου. Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν:

Αρτεμάκη, Καμπίτσης, Κουλιεράκη, Μαρινάκης, Ξυλάς, Χριστινάκης Ν.(10 σωστές απαντήσεις) 

Δημητρουλάκης,Καλαιτζάκη, Κώτσου, Μακράκης, Μαλαμάς, Μαραγκάκης, Σκανδαλάκης, Χατζημάρκος (9).

H λίστα των διαιτητών που δεν απάντησαν έχει προωθηθεί στην Κ.Ε.Δ./Ε.ΚΑ.Σ.Κ προς ενημέρωση της.

Subscribe to RSS - Ερωτήσεις κανονισμών